Διαδικασία ΣΤ:Αποστολή Ωρών Ωρομισθίων

Η αποστολή των ωρών εργασίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνεται μέχρι τις 5 κάθε μήνα για το προηγούμενο μήνα. Η ημερομηνία είναι δεσμευτική λόγω αποστολής αρχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ). Για την αποστολή των ωρών θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
  1. Συμπλήρωση της παρακάτω On-line φόρμας 
  2. Συμπλήρωση και Αποστολή του εντύπου Ημερολογίου Προγράμματος Ωρομισθίων για το σύνολο των ωρομισθίων εκπαιδευτικών του σχολείου σας (ΕΝΤ-ΣΤ_ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ.xls)
  3. Αποστολή επικυρωμένου αντίγραφου ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Σχολείου